bloemcamouflage

Mercredi 08 mai 2024

 • Het is algemeen geweten dat insecten vaak camouflage toepassen om niet op te vallen of af te schrikken. Meestal gaat het daarbij om onopvallende bruine tinten.
  Denk bijvoorbeeld aan de Polygonia c-album (Robert le Diable - Gehakkelde aurelia) die met gesloten vleugels net lijkt op een verdroogd blaadje. De rups ervan kiest voor een ander 'populair' recept: de vogelpoep-imitatie.
  Dit imitatietype vinden we ook vaak terug bij de bladrollers. De Hermelijnbladroller op de foto van deze maand is er daar één van.
  De Temnostoma vespiforme (Milésie vespiforme - Echte Wespvlieg), die nà 10 jaar zopas nog eens werd waargenomen, kiest voor een ander veelvoorkomende imitatie. Die van imitatie van een afschrikwekkende soort, vaak wesp of mier, De opgehouden pootjes moeten het gebrek aan antennes verhullen.  Misumena vatia (Misumène - Gewone Kameleonspin)

  Sommige insecten zoeken het echter in een ander spectrum en gaan voluit voor de camouflage in de bloemen. Tot nu toe is in onze contreien vooral Misumenia vatia (kameleonspin) bekend. In het buitenland wordt vaak verwezen naar de spectaculaire Orchidee-bidsprinkhaan (Hymenopus coronatus, mante orchidée).


  Toch hebben we nu een tweede soort van hier gevonden met dit soort 'mimicri': Een oranjetipje zocht regelmatig een rustpauze op Fluitenkruid.


  Met gesloten vleugels is er van deze opvallende verschijning niet veel meer te merken, ze gaat ze volledig op in het bloemscherm van fluitenkruid.

Début