Zygina nivea, nog een exotische cicade op Witte Abeel (cicadelle sur Peuplier blanc)

Lundi 04 mars 2024Zygina nivea is nog maar eens een nieuwe uitheemse cicade. De waarneming in het Moeraske is de eerste melding voor Brussel. In Gent en Antwerpen waren er al eerdere waarnemingen. De soort zat in het ontluikende groen van Meidoorn, die op dit moment van het jaar een pleisterplaats is van vele verschillende cicadesoorten. De eigenlijke waardplant is Witte Abeel.
Alle waargenomen cicades in het Moeraske die gelinkt zijn aan Witte Abeel, zelf een ingeburgerde soort, zijn van uitheemse oorsprong.

Moeraske-waarnemingen op Witte Abeel van boven naar onder: Populicerus albicans, Macropsis vicina (Abeelmaskercicade), Viridicerus ustulatus en Tremulicerus distinguendus.

Andere exotische cicaden die eerder werden waargenomen op andere waardplanten waren: Zyginella pulchra, Fieberiella florii, Japananus hyalinus (Acer), Orientus ishidae, Fruticidia bisignata (Crataegus), Synophropsis lauri (cicadelle du laurier), Alebra sp, Opsius stactogalus (Tamarix), Penestragania apicalis (Gleditsia), Eupteryx florida (Melissa & Stachys), Graphocephala fennahi (Rhododendron), Hyalesthes obsoletus (fulgore du stolbur) (Urtica & Convolvulvus), Laodelphax striatellus (Poaceae)

De cicaden zijn vaak kleine en schuwe insecten en daardoor valt het misschien niet op, maar in het Moeraske zijn de 'Auchenorrhyncha' alvast de insectengroep met het hoogste aantal uitheemse vertegenwoordigers (18 op 97 soorten).