winterwaarnemingen - observations hivernales

Samedi 03 février 2024


 • Moeraske 2/2024

 • Na een stevige vorstperiode duikt in het Moeraske de Rode Kelkzwam op (Sarcoscypha coccinea sl, Pezize écarlate). Tussen de plastic rommel valt deze paddenstoel niet op. Vanop een zekere afstand lijkt het wel een Spa-rood-stopsel .

  Phyllonorycter leucographella (Vuurdoornvouwmot).
  De mijnen van de Vuurdoornvouwmot kenden we al als een courant verschijnsel op appelbomen en meidoorn (Malus & Crataegus). De soort komt de winter echter door op de groenblijvende Vuurdoorn (Pyracantha). Condensatie in de mijn bewijst de aanwezigheid van een larve in deze koude periode.

  Hulst (Ilex aquifolium, Houx), een andere groenblijvende struik in de ondergroei, bleek ook een toevluchtsoord voor het kleine Twaalfvleklieveheersbeestje (Vibidia duodecimguttata - Petite coccinelle orange). Het is een recente nieuwkomer in het Moeraske onder de andere oranje gelijkende soortgenoten: 10-, 14-, 16-, 18-puntige lieveheersbeestjes. De vlekjes in een cirkeltje bovenop het schild zijn echter markant, alhoewel de autoherkenningsfunctie op waarnemingen er nog moeite mee had.


  Niet groenblijvend, maar toch opvallend: waarom verliezen sommige jonge eikjes hun bladeren niet? In het engels kreeg dit fenomeen een naam: "marcescence". Er circuleren verschillende mogelijke verklaringen. Komposttoevoer en grondafdekking in vroege lente is er één van.
  Maar uiteindelijk was januari toch de vogelwaarnemingsmaand bij uitstek, met 34 waargenomen soorten in het Moerake. Vooral de grote zwerm Puttertjes (Carduelis carduelis - Chardonneret élégant - Distelvink) die in het Moeraske verblijven, viel op.

Début