Cnodacophora sellata (Diptera Micropezidae)

Mercredi 02 décembre 2020


 • Cnodacophora sellata, Moeraske, 24 V 2020
 • Traditioneel komen er op het einde van het jaar correcties binnen op waarnemingen. Af en toe zit daar een uitzonderlijke determinatie bij.
  E. de Bree herkende in onze waarnemingen van 24 mei een mannelijk exemplaar van deze zeer zeldzame spillebeenvlieg Cnodacophora sellata. Momenteel de enige observatie op waarnemingen.be en de soort ontbreekt op de Nederlandse site.
  Dezelfde dag werd ook een Neria cibaria goedgekeurd als éérste waarneming van deze spillebeenvlieg in het Moeraske.
  In deze familie hadden we eerder enkele meldingen van Micropeza corrigiolata (Micropèze à bandes), waaronder dit jaar nog in juni.
  De oude inventaris van cebe bevat nog een onzekere waarneming van Calobata sp, op deze foto moeilijk te onderscheiden van Micropeza corrigiolata. C. petronella is de enige soort op waarnemingen en werd waargenomen 2010 te Anderlecht (Metro Merckx) door dezelfde waarnemer en ook dit jaar gedetermineerd door E. de Bree.
  In Brussel werd nog één andere (zeldzame) soort waargenomen: Neria commutata dit jaar in Oudergem (Senypark). Ook hier blijkt een goed beeld van het achterlijf belangrijk bij determinatie: ♀ hebben een opvallende zwarte ovipositor.

Début