Veel doders op de Plage Carli

Jeudi 13 août 2015

 • Het gebeurt niet vaak dat het Moeraske groter wordt. Doordat een grote opslagruimte op de Carli-industriezone eind 2012 vernield werd door een brand 1, onstond er na opruiming aan de ingang van het Moeraske een tijdelijke droge zandige ruigte met pioniersvegetatie (8.000m²).
  Een buitenkans om wat speciale waarnemingen te doen van fauna en flora. Hier volgt al een eerste terugblik op de soorten die werden aangetroffen.


  Ammophila sp (Rupsendoder)
  De kale zandbodem trekt graafwespen aan die hun prooi in deze bodem begraven. We zagen voor het eerst een Rupsendoder (Ammophila sp), Grote Wantsendoder (Astata boops) en Gladde Spieswesp (Oxybelus bipunctatus) die het op vliegen heeeft gemunt. Ook al geleden sinds 2006: Juweelwespen (Hedychrum nobile), parasiet van de Grote Snuittordoder (Cerceris arenaria).


  Astata boops (Grote Wantsendoder)

  Ondanks de vele graafsporen op het terrein, zagen we nooit een vrouwtje dat haar prooi binnenbracht. Wel het mannetje van de Grote Wantsendoder (Astata boops) dat, na korte inspectievluchtjes, telkens naar dezelfde wachtpost terugkeerde en dit meerdere dagen na elkaar.

  Op de nieuwe plantensoort Plantago arenaria (Plantain des sables - Zandweegbree) troffen we Bruine blauwtjes (Argus brun) aan, vroeger afwezig in Brussel, maar de zeldzaamheidstatus is inmiddels naar 'vrij algemeen' teruggebracht. Ook de Distelvlinder (Belle Dame) kwam af op dit milieu. Enkel in 2009 was deze trekvlinder in Brussel een courante verschijning.

  Opvallend verschil was er ook ook in de soorten Lieveheersbeestjes die hier 'normaal' zijn: 7- en 5-puntig (Coccinelle à 7 et à 5 Points) zijn hier overvloedig aanwezig en ook het Ruigtelieveheersbeestje (Coccinelle à friches) kregen we regelmatig te zien.

  Een nieuw miniatuurwantsje, Nysius sp., en de Vuurwantsen zijn ook alomtegenwoordig op deze zandvlakte.

  Een overzicht van een 30-tal waargenomen pionierssoorten staat op www.cebe.be/carli.


  1 Une entreprise pharmaceutique entièrement détruite par le feu à Evere rtbf


 • Bruin blauwtje (Argus brun) op Zandweegbree (Plantain des sables)
  Copyright © cebe

Début