Aproceros leucopoda (Iepenzigzagbladwesp)

Lundi 30 juin 2014

 • Op 24 juni stuurde Gauthier Chapelle ons foto's uit het Jettse Boudewijnpark met zeer karakteristieke zigzagsporen op Olmenbladeren. Het ging om de eerste melding van dit fenomeen op waarnemingen.be.  Verificatie op Olmen in het Schaarbeekse Walckiers en het Castrum in Haren bracht aan het licht dat de soort ook al in het Oosten van Brussel zat. Enkele maanden later is de soort zowat overal in Brussel gesignaleerd en zijn er meldingen van Aalst tot in Mechelen. Deze Oost-aziatische soort werd sinds 2003 in Zuid-Polen gemeld daarna ook elders in Europa. Jean-Luc Boevé (2013) publiceerde vorig jaar de aanwezigheid in België.

  De soort wordt als schadelijk bestempeld voor het Olmenbestand, dat door de Olmenziekte al behoorlijk verzwakt is. Bij de voortplanting komen geen mannetjes te pas en er zijn vier generaties per jaar. Van de herhaaldelijke ontbladering die dit met zich meebrengt wordt niet veel goeds verwacht. (EPPO).
  1. European and Mediterranean
   Plant Protection Organization (EPPO)

  2. Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie, 149:217-221.,
   Jean-Luc Boevé (2013), First record in Belgium of the invasive sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera : Argidae) and some related ecological data.

Début