Nemophora cupriacella

Lundi 30 juin 2014

 • De zeer zeldzame «Koperkleurige langsprietmot» werd gisteren waargenomen in het Moeraske in een zanderig stukje langs de Groene wandeling. De soort staat in de Catalogue aangegeven als «A very rare species in Belgium, mainly known from older records before 1980.»

  Opgegeven waardplanten zijn Blauwe knoop (Succisa pratensis), Duifkruid (Scabiosa) of Beemdkroon (Knautia), alle drie van de Kaardebolfamilie (Dipsacaceae). Alleen Beemdkroon (Knautia arvensis) staat daarvan in de cebe-inventaris maar zonder observatiedatum.

  Onze waarneming betreft echter een vrouwtje - te zien aan de relatief korte sprieten - op Grote Kaardebol (Dipsacus fullonum), die op deze vindplaats wel rijkelijk aanwezig is.
  Geen van de gespecialiseerde databases maakt echter al melding van deze plant als waardplant van dit motje. Op waarnemingen.be staat echter nog een andere fotomelding in Mortsel op Kaardebol van 21 juni waar bevestigd wordt dat Kaardebol een waardplant moet zijn. Ook in Nederland zijn er dergelijke gevallen vastgesteld.

  Bij de Langsprietmotten werd eerder dit jaar werd ook voor de eerste keer de Pinksterbloemlangsprietmot (Cauchas rufimitrella) waargenomen in het Moeraske en de Wilgenlangsprietmot (Adela cuprella) werd nu goedgekeurd op basis van een betere foto die dit jaar kon genomen worden.


  1. waarnemingen.be

  2. ecoflora.co

  3. brc

  4. Catalogue

  5. microlepidoptera.nl

  6. ukmoths

  7. cebe: waardplant Dipsacus fullonum (Cabaret des oiseaux - Grote kaardebol)

  8. www.cebe.be/Adeloidea cebe Langsprietmotten

Début