Pyrochroa coccinea 

 •  

  Règne : Animalia
  Subdivision : Hexapoda
  Subdivision 2 : Coleoptera
  Genre : Pyrochroa
  Espèce : coccinea
  Sous-espèce :
  Variété :
  Ancien nom :
  Auteur : (Linnaeus, 1761)
  Auteur variété :

 • Pyrochroa coccinea
  Copyright © 2024 CEBE-MOB - Photo Hanssens Bart

 

Noms vernaculaires
Français : Cardinal
Neerlandais : Zwartkopvuurkever, Zaagsprietkever
Allemand : Scharlachroter Feuerkäfer
Anglais :

 

Localisation sur les sites CEBE
Moeraske : x
Périphérie Moeraske :
Walckiers : x
Hof ter Musschen : x
Périphérie Hof ter Musschen :
Houtweg :

 

>
Détermination
Détermination confirmée : non
Découvreur CEBE : Bart Hanssens
Déterminateur : Bart Hanssens
Nomenclature : Fauna Europaea, accepted name: Pyrochroa coccinea (Linnaeus 1761)

 

Bibliographie


 

Commentaires
Wikipedia: 'De zwartkopvuurkever leeft in liefst bossige omgevingen. Dat is geen toeval want de larven leven twee tot drie jaar in rottend hout van diverse boomsoorten. In tegenstelling tot veel andere in dode en vermolmde bomen levende larven lusten ze echter geen hout, maar juist de hout-etende larven van andere insecten zoals boktorren en andere dieren als wormen. Het zijn dus echte jagers en hebben stevige kaken en zes kleine pootjes. De volwassen kevers eten voornamelijk stuifmeel en andere plantendelen. In Nederland is deze soort zeldzamer aan het worden doordat veel omgevallen bomen worden opgeruimd, en daarmee de prooien die er van eten. In lichtbegroeide of kruid-achtige begroeiingen en in tuinen worden ze niet vaak aangetroffen. De volwassen kever leeft van mei tot begin juni en de larve overwintert.' Volgens Bosreservatennieuws treden de larven van de Vuurkever op de voorgrond 7 jaar na het afsterven van een boom, de schors komt los maar het hout is nog hard...


 

Biotopes


 

Observations
22/06/2008, Moeraske, 1 volwassen ex, Ingrid Parmentier.
12/05/2008, Moeraske, 1 volwassen kever vliegend (opvallend groot en rood in de vlucht) rond haag rond nieuw stormbekken (MP31), BH.
28/05/2007, Moeraske, friche le long du chemin de fer, adulte, AD.
12/05/2007, Hof ter Musschen, abord du fournil, un adulte, AD.
07/01/2007, Walckiers, eerste larve op een andere plaats dan de vorige waarnemingen. Onder de schors van een omgevallen Robinia pseudoacacia (Robinier faux-acacia - Gewone Robinia), AD & BH.
26/11/2006, Moeraske, larve, AD.
21/05/2006, Walckiers, volwassen kevers op 2 verschillende plaatsen rondvliegend in het grasland, tijdens maandelijkse CEBE-wandeling. Nieuwe waarneming voor het Walckiers, BH.
15/04/2006, Moeraske, in dezelfde buurt, een 20-tal vette exemplaren op een kort stuk gezaagde stam bij de brug over de Kerkebeek, BH.
08/04/2006, Moeraske, minstens 3 larven onder de schors van een omgevallen boom. Nieuwe opname in de CEBE-inventaris, BH/AD.

Pyrochroa coccinea, larve
Moeraske - 04/06
Photo: Hanssens Bart
Copyright © 2024 CEBE-MOB
Pyrochroa coccinea, larven
Moeraske - 04/06
Photo: Hanssens Bart
Copyright © 2024 CEBE-MOB
50.87935225,4.387781120625~50.88200725,4.400092095625~50.88200725,4.400092095625~50.88200725,4.400092095625~50.88200725,4.402264620625~50.87935225,4.387781120625~50.87935225,4.389229470625~50.88289225,4.402264620625~50.87890975,4.388505295625~50.854530175,4.44676681~50.88333475,4.405161320625

 

Google Map & Obserbations.be