Lasius niger 

 •  

  Règne : Animalia
  Subdivision : Hexapoda
  Subdivision 2 : Hymenoptera
  Genre : Lasius
  Espèce : niger
  Sous-espèce :
  Variété :
  Ancien nom :
  Auteur : Fabricius 1804
  Auteur variété :

 • Lasius niger
  Copyright © 2024 CEBE-MOB - Photo Hanssens Bart

 

Noms vernaculaires
Français : Fourmi noire des prés
Neerlandais : Wegmier
Allemand : Schwarze Wiesenameise
Anglais : Small black ant

 

Localisation sur les sites CEBE
Moeraske : x
Périphérie Moeraske : x
Walckiers :
Hof ter Musschen : x
Périphérie Hof ter Musschen :
Houtweg :

 

>
Détermination
Détermination confirmée : non
Découvreur CEBE : Bart Hanssens
Déterminateur : polyergus op Likonaforum
Nomenclature : http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=81299

 

Bibliographie
http://perso.orange.fr/jean-yves.bichaton/fourmisp2246.htm http://www.formicidae.be/lasius/lasinige.htm , wordt ook aangehaald als een typisch voorbeeld van 'klassieke' koloniestichting' op http://www.formicidae.be/koloniestichting.htm


 

Commentaires
linkWNG 2009 zie cebe.waarnemingen.be
29/12/2007, encodage d'une observation au Moeraske.
Deze vliegende mieren zijn gedurende enkele dagen neergestreken in het Moeraske. Navraag op het Likonaforum leert dat het hier gaat om de koninginnen van de Wegmier (Lasius niger). Deze hebben in de lucht gepaard en zijn nu op zoek naar een nestplaats. Gewoonlijk vindt dit uitvliegen wat vroeger in het jaar plaats op een warme namiddag in juli of augustus. De koninginnen zullen nu beginnen met het uitbroeden van een eerste generatie werkmieren die hen dan van voedsel kunnen voorzien en een kolonie helpen opbouwen. Soms werken meerdere koninginnen samen in hetzelfde nest maar de eerste werkmieren laten er slechts één in leven. Eénmaal ondergronds worden de nutteloze vleugels afgelegd. Het is de éérste mierensoort die in het Moeraske gedetermineerd wordt. De verschillen tussen de soorten zijn immers meestal slechts met een microscoop vast te stellen. De werkmier is zwart en 2 à 4 mm groot, de koningin (foto) is 6,6 à 9,5mm groot en de mannetjes 3,5 à 4,5 mm. Foto's gedetermineerd op Likonaforum 'Met 99.9 % zekerheid is dit een wijfje van de wegmier of Lasius niger - zie http://www.formicidae.be/lasius/lasinige.htm nVergelijk met www.formicidae.be ' door polyergus.


 

Biotopes
'Lasius niger se nourrit principalement de miellat de pucerons, d'insectes et de certains végétaux (eau sucrée ou miel en vivarium).' Récupérée de htttp://fr.wikipedia.org/wiki/Lasius_niger


 

Observations
08/07/2007 Moeraske, femelle ailée, friche, AD
05/09/2006 deze 'vliegende mieren' waargenomen gedurende enkele dagen tijdens deze warme septemberdagen, tuin Stroobantsstraat (Moeraske), nieuwe opname in de CEBE-inventaris, BH.

Lasius niger
Moeraske - 09/06
Photo: Hanssens Bart
Copyright © 2024 CEBE-MOB
Lasius niger
Moeraske - 07/07
Photo: Doornaert Alain
Copyright © 2024 CEBE-MOB
50.87935225,4.391401995625~50.87935225,4.391401995625~50.88200725,4.393574520625~50.87935225,4.391401995625~50.88200725,4.393574520625

 

Google Map & Obserbations.be