Saxicola rubicola 

 •  

  Règne : Animalia
  Subdivision : Vertebrata
  Subdivision 2 : Aves
  Genre : Saxicola
  Espèce : rubicola
  Sous-espèce :
  Variété :
  Ancien nom : Saxicola torquata
  Auteur :
  Auteur variété :

 • Copyright © 2024 CEBE-MOB - Photo (pas de photographe) Pas de ph

 

Noms vernaculaires
Français : Tarier pâtre, Traquet pâtre
Neerlandais : Roodborsttapuit
Allemand :
Anglais : European Stonechat

 

Localisation sur les sites CEBE
Moeraske : x (occasionnel (O))
Périphérie Moeraske :
Walckiers :
Hof ter Musschen : x (migrateur (M))
Périphérie Hof ter Musschen :
Houtweg :

 

Détermination
Détermination confirmée : oui
Découvreur CEBE : Michel Durant
Déterminateur : Michel Durant
Nomenclature :

 

Bibliographie
http://natuurbeleving.scene24.net/; IBGE-BIM: (http://www.ibgebim.be/) Tableau 2.2 : Liste d�??espèces d�??oiseaux nicheurs menacés, établie en 1998, actualisation en 2003 (Enquête Eurostat et rapport Aves �??98)


 

Commentaires
Statuut op de lijst van het IBGE-BIM 'In kritiek gevaar - En danger critique'. De hoogste categorie. Op http://natuurbeleving.scene24.net/ staat deze vogel ook model 'voor de steeds verdere verarming van het landelijk gebied. Veelbetekenend is dat de soort vaak meteen na uitvoering van een herverkaveling verdween. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: Het verdwijnen van overhoekjes, het spuiten en branden van sloten, greppels en akkerranden, de groeiende populariteit van - zwaar bemeste - maïsakkers en de verarming van agrarische graslanden ', BH.


 

Biotopes
'Roodborsttapuiten zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Het goed verborgen nest wordt op of net boven de grond gebouwd.' (www.natuurbeleving.be)


 

Observations
9/2005 'Sur les chardons (de +en + envahissants)de la prairie à chevaux +- 20 chardonnerets(of course) , 1 tarier pâtre f (ça faisait qques années)' Michel D., BH. 24/02/2014, Moeraske, 1 ex. posé observé par F.Maes, MM.


Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

Moeraske -
Photo: (pas de photographe) Pas de ph
Copyright © 2024 CEBE-MOB

 

Google Map & Obserbations.be